skip to Main Content

Programma
We hebben samen met collega’s uit de praktijk een mooi programma voor het Symposium Rouw & Verlies samengesteld:

13.30 – 14.00 uur: ontvangst & aanmelding
14.00 – 14.15 uur: opening door dagvoorzitter Frénk van der Linden
14.15 – 14.40 uur: gastspreker Erik Olsman, geestelijk verzorger Hospice Bardo
14.40 – 14.50 uur: Gerty de Klerk, palliatief arts Spaarne Gasthuis
15.00 – 16.30 uur: workshopronde met keuze uit een van de volgende workshops

  • Workshop 1: Afscheid en rouw: wat hebben kinderen en jongeren nodig?
  • Workshop 2: Rouw en verlies op de werkvloer
  • Workshop 3: Rouw en zingeving
  • Workshop 4: Hoe zorg je goed voor jezelf?

16.40 – 17.15 uur: debat, terugkoppeling en afsluiting onder leiding van Frénk van der Linden
17.15 – 18.15 uur: napraten met een hapje en een drankje

Muzikale omlijsting: Basic Matters

Dagvoorzitter
Frénk van der Linden

Frénk van der Linden, freelance journalist, werkt voor de NTR-radio (Kunststof), KRO/NCRV-televisie en de Volkskrant. Hij publiceerde sinds eind jaren zeventig talloze interviews, reportages en documentaires. ‘Schoolvoorbeelden van prestaties op zeer hoog niveau’, oordeelde de jury die hem de Prijs voor de Nederlandse Dagbladjournalistiek toekende voor vraaggesprekken in NRC Handelsblad.

Frenk van de Linden
Erik Olsman


Openingsspreker
Erik Olsman, Geestelijk verzorger Hospice Bardo en docent ethiek LUMC

Erik Olsman is geestelijk verzorger in hospice Bardo. Hij is een veelgevraagd spreker op symposia en congressen. Hij promoveerde op ‘hoop in palliatieve zorg’ (AMC, medische ethiek) en werkt als universitair docent en onderzoeker in medische ethiek (LUMC). Tijdens het Symposium Rouw & Verlies gaat hij in op hoe je rouw en verlies kunt herkennen. Vanuit zijn opgedane ervaring zal hij ook handvatten aanreiken hoe daarmee om te gaan richting mensen die dit meemaken.

Gerty de Klerk


Openingsspreker
Gerty de Klerk, 
palliatief arts Spaarne Gasthuis

Gerty de Klerk is palliatief arts in het Spaarne Gasthuis en behaalde in 1992 haar artsexamen aan de Universiteit van Utrecht. In 1998 specialiseerde zij zich tot internist aan dezelfde universiteit. In 2000 specialiseerde zij zich tot oncologe bij het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI/AVL) te Amsterdam. Tijdens het Symposium Rouw & Verlies vertelt ze meer over hoe palliatieve zorg in het Spaarne Gasthuis geregeld wordt, samen met familie, vrijwilligers en mantelzorgers. Juist de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers vindt het ziekenhuis belangrijk en wil ze graag verstevigen door gezamenlijk met alle betrokkenen de palliatieve zorg in onze regio nog beter te organiseren. Uiteraard met de patiënt als middelpunt.

Praktijk_Druppel_200px_2
Frenk van de Linden

Workshop 1
Afscheid en Rouw: Wat hebben kinderen en jongeren nodig? | Marjo Vermeulen & Lynn Jonkman (Praktijk Druppel)

Praktijk Druppel is een samenwerkingsverband tussen Lynn Jonkman en Marjo Vermeulen. Ze geven Integratieve psychotherapie voor kinderen en jongeren. Regelmatig zien zij dat er problemen ontstaan doordat kinderen/jongeren zich niet gehoord en niet gewaardeerd voelen door volwassenen, en dat zij niet de ruimte krijgen om zichzelf te zijn.

Vanaf de geboorte hechten kinderen zich aan voor hen belangrijke personen, dieren, knuffels of omgeving- ze gaan ‘liefhebben’. Maar niets in het leven is eeuwig, en bij liefhebben hoort ook afscheid nemen. Rouwen is een gezonde reactie op een verlies. Hoe het rouwproces verloopt is voor elk kind/jongere verschillend. Communiceren met een kind kan op vele manieren-praten is er daarvan maar één. In deze workshop gaan we in op de basiskennis hoe kinderen en jongeren omgaan met rouw. Zodat je meer inzicht krijgt om bij de belevingswereld van kinderen/jongeren aan te sluiten.

Meer informatie: https://praktijk-druppel.nl/home
Scchrijf je hier in voor deze workshop

Workshop 2 (panelgesprek)
Rouw op de werkvloer | Panelgesprek onder leiding van Frénk van der Linden

Ieder mens maakt verlies mee in zijn of haar leven. Naast het rouwen om dat verlies, moeten mensen ook vaak blijven functioneren op de werkvloer. Of in ieder geval na verlies (liefst zo snel mogelijk) terugkeren. Verzuim kost immers veel geld.

In dit panelgesprek komen drie vrouwen aan het woord met uiteenlopende ervaring op dit gebied:

  • Anita van Loon – Manager verenigingszaken Yarden
  • Wilma van der Meer – Hoofd HR faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA
  • Diana Koppenol – eigenaar Lost Lemon

Onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden stellen ze zichzelf voor en gaan ze vanuit hun eigen expertise en ervaring in op een aantal veelvoorkomende vragen in relatie tot rouw op de werkvloer. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen, eigen vragen in te brengen en hun ervaringen te delen. Wil je dat de panelleden van tevoren nadenken over een prangende vraag die je op dit gebied hebt? Mail die dan naar info@symposiumrouwenverlies.nl.

Schrijf je hier in voor deze workshop

Juup_van_Werkhoven
Hanneli_Lantink

Workshop 3
Rouw en zingeving | Juup van Werkhoven

Juup ging op haar 40e theologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam en aan Yale University en studeerde af in Leiden. Ze was predikant in Huis ter Heide, Londen en Edam, sinds 2016 werkt ze bij de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen. De focus van haar werk ligt bij pastoraat en ouderen.

In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over ervaringen van afscheid, verlies en rouw. Die ervaringen roepen vragen op naar de zin van het leven, vragen naar het ‘waarom’. Verhalen zijn vanouds de manier waarop mensen onbegrijpelijke dingen zin proberen te geven. Onze eigen verhalen, maar ook verhalen uit de traditie, zoals Bijbelverhalen, literatuur, poëzie. We zoeken naar concrete handvatten in de communicatie met mensen in rouw. Rouw hoort bij het leven, hoe gaan we er mee om?

Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met de eigen levensloop’ (György Konrád)

Schrijf je hier in voor deze workshop

Workshop 4
Hoe zorg je goed voor jezelf ? | Drs. Hanneli Lantink

Hanneli Lantink is werkzaam als GZ psycholoog oncologie in het Ingeborg Douwes Centrum (IDC), het expertisecentrum voor psychologische (na)zorg bij kanker voor Amsterdam en Noord-Holland. Vanuit het IDC neem zij o.a. deel aan de stedelijke werkgroep Rouwzorg Amsterdam. Daarnaast is zij ruim tien jaar werkzaam geweest binnen de oncologie in het OLVG West.

Goede zorg voor de ander kan niet zonder goede zorg voor jezelf. Dus goed hulpverlenen begint met goede zelfzorg. In deze workshop staat zelfzorg centraal. Hoe doe je dat? Wat heb je ervoor nodig en wat is belangrijk? We gaan aan de slag met theorie, oefeningen en het delen van ervaringen.

Schrijf je hier in voor deze workshop

Back To Top