skip to Main Content


Voor wie?

Het Symposium Rouw & Verlies is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met rouw en verlies. Of je nu werkzaam bent bij een vrijwilligersorganisatie, in het ziekenhuis, de thuiszorg, wijkverpleging, palliatieve zorg, onderwijs, hospice, uitvaartzorg of in het bedrijfsleven: rouw kun je overal tegenkomen. Soms verwacht maar in veel gevallen ook onverwacht.

Het symposium geeft professionals of vrijwilligers handreikingen, tips en nieuwe inzichten.

Back To Top